War graves
in Małopolska
1263010-010
14
14
Mogiła założona jest na planie kwadratu i otoczona betonowymi słupkami połączonymi żelaznym łańcuchem. Na mogile znajduje się kopiec z kamiennych głazów, zwieńczony żeliwnym krzyżem, stylizowanym na wykonany z sękatych pni. Na zboczu kopca umieszczono dużą tablicę z napisem w kolorze złotym: „1863/ POLEGŁYM/ ZA/ OJCZYZNĘ”. Powyżej tablicy znajduje się na kopcu umieszczony jest herb z okresu powstania styczniowego, przedstawiający Orła, litewską Pogoń oraz Archanioła Michała. Na głazach umieszczone są tabliczki różnej wielkości, metalowe lub kamienne, upamiętniające uczestników powstania poległych lub zmarłych z ran w 1863 r. i jego weteranów zmarłych w późniejszych latach.
 
Pochowano tu zmarłych z ran powstańców, których przewożono do szpitala miejskiego oraz szpitala powstańczego w majątku książąt Sanguszków w Gumniskach (obecnie cz. Tarnowa). Zmarli byli grzebani w bliskim sąsiedztwie mogiły ofiar rabacji galicyjskiej z 1846 r. Początkowo miejsce pochówku oznaczono kopcem z głazów piaskowcowych z wyrytymi nazwiskami pochowanych. W latach osiemdziesiątych XIX w. z inicjatywy Komitetu Weteranów Powstania Listopadowego i Styczniowego, przy wsparciu finansowym społeczeństwa, podjęto decyzję o nowym urządzeniu mogiły ze względu na jej zły stan techniczny. Obecna forma urządzenia mogiły pochodzi z 1891 r. i została zachowana przy kolejnych pracach renowacyjnych. Z zapisów w księgach cmentarnych, wynika, że w późniejszych latach grzebano tu również weteranów powstania 1863 r.
  • F. Herzig, Tarnów od r. 1567 do r. 1907, w: Dzieje miasta Tarnowa, Tarnów 1911, s. 203.
  • Imionopis poległych i straconych ofiar powstania roku 1863 i 1864, opr. H. Stupnicki, Lwów 1865, s. 61, 78.
  • ks. F. Leśniak, Artystyczne i historyczne zabytki miasta Tarnowa, w: Dzieje miasta Tarnowa, Tarnów 1911, s. 303.
  • Pomniki i miejsca pamięci narodowej. Przewodnik cz. I., red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2006, s. 12.
  • Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na placu boju, oraz zmarłych w więzieniach, na tułactwie i na wygnaniu syberyjskim, 1861-1866 r., cz. 2., opr. Z. Kolumna, Kraków 1868, s. 6, 19, 121, 155, 196, 209, 222, 234, 254, 275.
  • A. Sypek, Alejami Starego Cmentarza, Tarnów 2005, s. 26.
  • A. Sypek, Cmentarz Stary w Tarnowie, Tarnów 1999, s. 195- 207.
  • Tarnowskie pomniki. Przewodnik, red. I. Bończyk, B. Dziduszko, A. Smagacz, Tarnów 2008, s. 66- 67.
Surname Forename Rank Military formation  
RUCZKA ALEKSANDER 1863 January Uprising participants
OGORZAŁY MICHAŁ 1863 January Uprising participants
KOWALSKI JÓZEF 1863 January Uprising participants
SOBOLEWSKI WŁADYSŁAW 1863 January Uprising participants
LIPIŃSKI FAUSTYN 1863 January Uprising participants
TABACZYŃSKI KAROL 1863 January Uprising participants
BOCHEŃSKI WITOLD 1863 January Uprising participants
BALKA PILAWICINI FRANCISZEK (SYN) 1863 January Uprising participants
BALKA PILAWICINI FRANCISZEK (OJCIEC) 1863 January Uprising participants
PRAGŁOWSKI WŁADYSŁAW 1863 January Uprising participants
ROGOZIŃSKI JÓZEF 1863 January Uprising participants
SZELIGIEWICZ JÓZEF 1863 January Uprising participants
PIEKARSKI [PIEKOSIŃSKI] WOJCIECH 1863 January Uprising participants
TOKARZ STANISŁAW 1863 January Uprising participants