War graves
in Małopolska
1263010-012
7
0
Mogiła ogrodzona jest niskimi słupkami z ciemnego granitu, połączonymi metalowymi ramami. Na mogile znajduje się nagrobek z ciemnego granitu z odlewem przedstawiającym rewer Krzyża Walecznych oraz napisem: „MOGIŁA ZBIOROWA/ ŻOŁNIERZY POLSKICH/ 7 OFIAR ZAMORDOWANYCH PRZEZ GESTAPO/ NA TERENIE MIASTA TARNOWA I OKOLICY/ W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”.

Pochowano tu siedem nieznanych z nazwiska ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej.
  • Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej. Przewodnik cz. 2., pod red.: B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2007, s. 80.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski in., Warszawa 1988, s. 730.
Forename Surname Rank Military formation Number
7