War graves
in Małopolska
1214010-003
233
0
Mogiła ogrodzona jest płotem z metalowych prętów pomalowanym na biało. Na terenie mogiły znajduje się prostopadłościenny postument z tablicą z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ POLEGLI/ W I WOJNIE/ ŚWIATOWEJ”. Po obu stronach postumentu rosną tuje.
 
W dniach 17-20 listopada 1914 r. w rejonie Biórkowa Małego toczyły się walki 2 cesarskiego pułku strzelców tyrolskich oraz 59 cesarsko-królewskiego pułku piechoty armii austro-węgierskiej z wojskami rosyjskimi. Łącznie według danych z 1914 r. w Biórkowie Małym, spoczęły szczątki 108 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 125 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa Policji Miechów.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 59.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 23, 222, 245, 255-256, 273.
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 108
Russian Army 125