War graves
in Małopolska
1214030-004
102
34
Na mogile znajduje się pomnik w formie zwieńczonego krzyżem łacińskim postumentu, ustawionego na poprzedzonym schodami podeście. Na frontowej ścianie pomnika umieszczona jest kamienna tablica z napisem: „TYM DLA KTÓRYCH/ BÓG/ HONOR/ OJCZYZNA/ BYŁY/ WAŻNIEJSZE/ NIŻ ŻYCIE/ SPOŁECZEŃSTWO GMINY/ NOWE BRZESKO/ MAJ 1992 r.”
 
W 1976 r. ufundowane zostały nagrobki w formie betonowych obramowań z prostokątnymi stelami u wezgłowia. W 1992 r. nagrobki zostały usunięte i w ich miejscu ustawiono obecnie istniejący pomnik.
 
Według karty ewidencyjnej przechowywanej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie na cmentarzu parafialnym znajdowało się 10 mogił, w których pochowano nieznane z nazwiska osoby z 1863 r., I wojny światowej i 1939 r.
 
Z materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach wynika, że na cmentarzu parafialnym w kwaterze z I wojny światowej pochowano 80 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 22 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C. i K. Komenda Powiatowa Policji Miechów.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 17474, s. 50.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 256, 275, 340, 349-350.
Surname Forename Rank Military formation  
BALOG FRANZ Austro-Hungarian Army
ČECH JOSEF Austro-Hungarian Army
CHLUSOLE (?} ARTUR Austro-Hungarian Army
DALEJŠ FRANZ Austro-Hungarian Army
FARKAS ANTON Austro-Hungarian Army
FISCHER JOSEF Austro-Hungarian Army
FRONEK FRANZ Austro-Hungarian Army
FROUCH FRANZ Austro-Hungarian Army
HAVEL LADISLAW Austro-Hungarian Army
HEFT JOSEF Austro-Hungarian Army
HOLOUBEK JOSEF Austro-Hungarian Army
HALIŘ WENZEL Austro-Hungarian Army
KOZAK ANTON Austro-Hungarian Army
KOZAK TEODOR Austro-Hungarian Army
KUBALA JOHANN Austro-Hungarian Army
KUBIK [KUBIČEK] JOSEF Austro-Hungarian Army
MAURER PETER Austro-Hungarian Army
MOLAK ADALBERT Austro-Hungarian Army
MROWIECZ KARL Austro-Hungarian Army
PELZAK ALOIS Austro-Hungarian Army
PEŠKA ANTON Austro-Hungarian Army
PLADEY JOHANN Austro-Hungarian Army
POJEJŠ FRANZ Austro-Hungarian Army
POPŁAWSKI ADAM Austro-Hungarian Army
PULPYTEL JOSEF Austro-Hungarian Army
PUTSCHÖGL FRANZ Austro-Hungarian Army
RIDEL MATHIAS Austro-Hungarian Army
ROUBIK JOSEF Austro-Hungarian Army
ROZSA JOSEF Austro-Hungarian Army
SARTA Austro-Hungarian Army
SZBENDY Austro-Hungarian Army
ZAHOUR STEFAN Austro-Hungarian Army
DARMASZ (?) Russian Army
LERDNIDOWICZ (?) JAN Russian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 48
Russian Army 20