War graves
in Małopolska
1214050-011
2
2
Mogiła w betonowym obramowaniu, nakryta dwiema granitowymi płytami. U wezgłowia mogiły znajduje się szeroka, prostokątna stela zwieńczona krzyżem z granitowych bloków. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczona jest metalowa plakietka stylizowana na ryngraf z wyobrażeniem Matki Boskiej oraz orła w koronie. Na granitowym bloku, znajdującym się między podstawą krzyża a stelą, widnieje napis: „ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ/ POLEGŁYM W WALCE O SKALBMIERZ 5 VIII 1944/ SIERPIEŃ 1988/ ŻOŁNIERZE AK INSPEKTORATU „MARIA”.
 
Na steli umieszczone są dwie tablice z krzyżami z metalową pasyjką oraz napisami:
– „Ś†P/ PPOR. STANISŁAW/ GRUDZIEŃ/ PS. „RAMZES”/1917 – 1944/ POLEGŁ ŚMIERCIĄ BOHATERSKĄ/ NA POLU CHWAŁY/ ZA ZASŁUGI KU CHWALE OJCZYZNY/ POŚWIĘCENIE ODWAGĘ I MĘSTWO/ ODZNACZONY ORDEREM/ VIRTUTI MILITARI/ ORAZ/ KRZYŻEM WALECZNYCH”
– „Kpt. FRANCISZEK/ KOZŁOWSKI/ 1918 – 1944/ ABSOL: KORPUSU KADETÓW ORAZ/ OFIC. SZKOŁY PIECHOTY WP./ ŻOŁNIERZ WRZEŚNIA 1939 R./ D CA ODDZ. SZTURMOWEGO 120 pp. AK/ ps. „BRZOZA II”.
 
Na granitowej płycie przykrywającej mogiłę znajduje się metalowa plakietka przedstawiająca Krzyż Orderu Virtuti Militari z numerem 13 200.
 
Pochowano tu Franciszka Kozłowskiego i Stanisława Grudnia, żołnierzy Armii Krajowej, poległych 5 sierpnia 1944 r. w walkach w obronie Skalbmierza przed oddziałami niemieckimi i ukraińskimi. Ciała poległych żołnierzy zostały przewieziona do Kościelca i złożone we wspólnym grobie na cmentarzu parafialnym. W grudniu 2021 r. wykonany został nowy nagrobek z granitu strzegomskiego.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka, Warszawa 1991, s. 103, 155, 156, 252, 259, 282, 292-303, 298, , 305, 306, 311, 313, 330-332, 453.
  • S. M. Przybyszewski, Stanisław Grudzień „Ramzes”, w: Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, T. 8, red. T. Gąsiorowski i in., Kraków 2002,s. 37-38.
Surname Forename Rank Military formation  
GRUDZIEŃ STANISŁAW PODPORUCZNIK Home Army
KOZŁOWSKI FRANCISZEK KAPITAN Home Army