War graves
in Małopolska
search results
621 - 640 (1077)
ZABAWARADŁÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

RADŁÓWRADŁÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

RADŁÓWRADŁÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

ZDROCHECRADŁÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

ZABAWARADŁÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

BISTUSZOWARYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

KOWALOWARYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

RYGLICERYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

ZALASOWARYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

LUBCZARYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

JONINYRYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

RYGLICERYGLICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIESKRZYSZÓWSKRZYSZÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

SZYNWAŁDSKRZYSZÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

ŁĘKAWICASKRZYSZÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIEBŁONIETARNÓWTARNOWSKIMAŁOPOLSKIE