War graves
in Małopolska
search results
421 - 440 (1076)
NOWY TARGNOWY TARGNOWOTARSKIMAŁOPOLSKIE

NOWY TARGNOWY TARGNOWOTARSKIMAŁOPOLSKIE

ZBOROWICECIĘŻKOWICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE


TURSKOCIĘŻKOWICETARNOWSKIMAŁOPOLSKIE

TURSKO - ZAPOTOCZEDOBCZYCEDOBCZYCEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE

DOBCZYCEDOBCZYCEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE

DOBCZYCEDOBCZYCEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE

DOBCZYCEDOBCZYCEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE

SKRZYNKA - GÓRNA
SKRZYNKADOBCZYCEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE

STADNIKIDOBCZYCEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE

KRZECZÓWLUBIEŃMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE

DROGINIAMYŚLENICEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIEJASIENICA - LAS
JASIENICAMYŚLENICEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE

JAWORNIKMYŚLENICEMYŚLENICKIMAŁOPOLSKIE