War graves
in Małopolska
23 01 1915
Austro-Hungarian Army
grób nr 45. W odpisie z ksiąg zmarłych sporządzonym w 1993 r. oraz na tablicy figuruje jako „Szymon Pochopień”
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn GW 90, s. 47.