War graves
in Małopolska
30 10 1944
Home Army
KOZŁÓW