War graves
in Małopolska
01 1945
Home Army
PRZYSIEKA