War graves
in Małopolska
16 08 1944
Home Army
Podporucznik Stanisław Jazdowski ps. "Żbik" dowódca OP Skrzetuski poległ 16 sierpnia 1944 r. w Górach Miechowskich. Ciało pochowano w nocy 16/17 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Słaboszowie.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 415-417.