War graves
in Małopolska
30 07 1944
Home Army
JANOWICE
Strzelec Wiktor Włoch poległ 30 lipca 1944 r. w czasie zwiadu pod Kaliną Wielką.