War graves
in Małopolska
06 03 1945
KL AUSCHWITZ
syn Czesławy Zdrojewskiej, ur. 18.01.1917