War graves
in Małopolska
1940
więzień KL Mauthausen