War graves
in Małopolska
27 06 1866
Others
Armia austriacka, poległy w bitwie pod Oświęcimiem 27 czerwca 1866 r.