War graves
in Małopolska
22 10 1919
Data śmierci widnieje tylko na pomniku.