War graves
in Małopolska
22 04 1919
Polish Army
Nazwisko wymienione na pomniku oraz w Liście strat, ale nie figuruje w wykazie pochowanych.
  • Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Warszawa 1934, s. 307.