War graves
in Małopolska
20 11 1914
Austro-Hungarian Army
ZAPADY [RZESZÓW]
grob nr 6/2