War graves
in Małopolska
20 11 1914
Austro-Hungarian Army
ROPCZYCE
grób nr 6/1