War graves
in Małopolska
23 11 1914
Austro-Hungarian Army
NIŻANKOWICE [PRZEMYŚL]
grób nr 6/12