War graves
in Małopolska
23 11 1914
Austro-Hungarian Army
TOMASZOWICE
grób nr 6/10