War graves
in Małopolska
19 12 1914
Austro-Hungarian Army
KORATYLOK
grób nr 6/46