War graves
in Małopolska
28 12 1914
Austro-Hungarian Army
MARKOWICZNA
grób nr 6/40