War graves
in Małopolska
09 1939
KARNIOWICE
syn Franciszka i Wiktorii z d. Modlińskiej