War graves
in Małopolska
09 1939
TRZEBINIA
z domu Zięba żona Wojciecha