War graves
in Małopolska
09 1939
MYŚLACHOWICE
wdowa po Benedykcie