War graves
in Małopolska
09 1939
TRZEBINIA
mąż Janiny Czubernat