War graves
in Małopolska
07 08 1944
TRZEBINIA
TRZEBINIA
mąż Zofii Głowacz