War graves
in Małopolska
07 08 1944
TRZEBIONKA
TRZEBIONKA
żona Jana z d. Dereszowska