War graves
in Małopolska
07 08 1944
WODNA
WODNA
mąż Julii Zająć