War graves
in Małopolska
07 08 1944
GÓRKA 24
TRZEBINIA
córka Maksymiliana i Anieli