War graves
in Małopolska
07 08 1944
TRZEBINKA
mąż Franciszki Kaczmarczyk