War graves
in Małopolska
07 08 1944
TRZEBIONKA
ZABRZEG
syn Jana i Róży