War graves
in Małopolska
07 08 1944
TRZEBIONKA
TRZEBINIA
córka Wojciecha i Anny