War graves
in Małopolska
07 08 1944
JAWORZNO
KRAKÓW
mąż Zofii Wełna