War graves
in Małopolska
07 08 1944
TRZEB?
mąż Ludwiki Kubrynowicz