War graves
in Małopolska
07 08 1944
TRZEBIONKA
DROHOBYCZ
żona Teofila z d. Kubrynowicz