War graves
in Małopolska
06 09 1939
BĘDZIN
syn Chila i Szandli z d. Żmigród