War graves
in Małopolska
06 09 1939
WODZISŁAW
syn Hersza i Hindy z d. Wrocławska