War graves
in Małopolska
08 09 1939
BĘDZIN
syn Majera i ZYSLI z d. Libermensz