War graves
in Małopolska
19 11 1914
Polish Legions
RORHARDÓW POW. ZŁOCZÓW
syn Emila