War graves
in Małopolska
18 11 1914
Polish Legions
LUBLAK POW. JASŁO
syn Czesława