War graves
in Małopolska
09 1939
HAJDUKI WIELKIE [CHORZÓW]