War graves
in Małopolska
26 01 1944
OGRODZIENIEC GM.