War graves
in Małopolska
23 11 1914
Austro-Hungarian Army
Prawdopodobnie ekshumowany i pochowany powtórnie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Miechów.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005.