War graves
in Małopolska
03 07 1943
WOLA LUBORZYCKA