War graves
in Małopolska
03 07 1944
Home Army
  • Z. Baszak, Placówka AK „Malwina”, Tarnów 1992, s. 61-65.