War graves
in Małopolska
06 1863
1863 January Uprising participants
KRAKÓW
Adjutant mjr Edwarda Dunajewskiego
  • „Czas”, 1863, Nr 166 z 27 VI, s. 3.