War graves
in Małopolska
01 1945
Red Army

mogiła nr 8