War graves
in Małopolska
18 01 1945
Red Army
mogiła nr 2